برج میلاد تهران، بزرگراه همت غرب به شرق ، تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله 021-8585
1091
بدون امتیاز
0
برج آزادی تهران، میدان آزادی (021) 66023951-4
1145
بدون امتیاز
0
موزه کاخ گلستان تهران، میدان امام خمینی ، میدان 15 خرداد (ارگ) (021) 33113335-8
1288
بدون امتیاز
0