برج میلاد تهران، بزرگراه همت غرب به شرق ، تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله 021-8585
755
بدون امتیاز
0
برج آزادی تهران، میدان آزادی (021) 66023951-4
815
بدون امتیاز
0
موزه کاخ گلستان تهران، میدان امام خمینی ، میدان 15 خرداد (ارگ) (021) 33113335-8
908
بدون امتیاز
0